3/4/2017

 

Geachte geïnteresseerde,

 

Naar aanleiding van de verschrikkingen in het Belgische slachthuis in Tielt, vertellen wij u graag meer over de wijze waarop de koeien van Hoeve Ravenstein worden behandeld op weg naar en tijdens de slacht.

 

De koeien van Hoeve Ravenstein worden na een goed en lang leven geslacht in een kleine, ambachtelijke, slachterij in Nijkerk (slagerij/slachterij D. van Dasselaar). Wij hebben voor deze kleine ambachtelijke slachterij/slagerij gekozen omdat de werkwijze en het vakmanschap waarmee hier wordt gewerkt aansluit bij onze visie en omdat er op een respectvolle manier met onze koe wordt omgegaan. Daaraast is de afstand tussen het slachthuis en Hoeve Ravenstein kort, en daarmee de rit die de koeien maken ook.

 

De dieren vertrekken in alle rust, met eigen vervoer en maximaal met twee tegelijk, in de namiddag voor de slacht en maken dan de korte rit naar Nijkerk. In Nijkerk brengt de koe de nacht door in een rustige stal met vers stro en natuurlijk hooi om te eten. In de vroege ochtend van de volgende dag worden de koeien één voor één naar de slachterij geleid, waar zij direct bij binnenkomst en binnen enkele seconden met een pin door het hoofd worden gedood. Deze methode is pijnloos. Tijdens de korte loop van de stal naar de slachterij wordt niet geschreeuwd, getrokken, geduwd of erger.

 

Hoeve Ravenstein heeft diervriendelijkheid hoog in het vaandel staan en durft oprecht te stellen dat de koeien tijdens hun laatste uren geen stress ondervinden.

 

Naast vragen over het vlees van Hoeve Ravenstein zelf, ontvangen wij ook veel vragen over het varkensvlees van Livar en Hollands Wild. Op de site van Hollands Wild treft u meer aan over dat merk en hieronder leest u een brief van Livar aan al haar verkopers.

 

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Mocht u echter nog vragen hebben, dan beantwoorden wij die graag. U kunt altijd telefonisch contact met ons opnemen via 035 666 8384 of via de mail. Ook bent u natuurlijk van harte welkom in de Boerderijwinkel om uw vragen daar te stellen!

 

Met vriendelijke groet,

De familie Tupker

Hoeve Ravenstein

 

Vrijdag 24 maart 2017


Beste ondernemer,

Gisteren hebben wij met afgrijzen kennis genomen van de beelden van de misstanden bij de Vlaamse slachterij van Debra in Tielt. Naar aanleiding hiervan willen we u graag op de hoogte brengen hoe het dierenwelzijn tijdens de slacht van de Livarvarkens is gewaarborgd.

Alle Livarvarkens worden geslacht in een kleinschalig slachthuis waar vakmensen zorgdragen voor de correcte slacht van onze dieren. De gehele keten van Livar is gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk 3 sterren van de Dierenbescherming. Dit houdt in dat ook het slachthuis aan deze eisen moet voldoen. Naast de strenge Nederlandse wettelijke eisen, voldoet het slachthuis waar de Livarvarkens worden geslacht, dus ook aan de extra eisen die worden gesteld in het kader van het Beter Leven Keurmerk. Dit houdt onder meer in dat in het slachthuis altijd een 'Animal welfare officer' aanwezig is, die speciaal is opgeleid om toezicht te houden op het dierenwelzijn van de te slachten dieren tijdens het slachtproces. Verder hebben alle medewerkers die met de dieren omgaan een dierenwelzijnsopleiding gevolgd. Doordat de gehele keten is gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk 3 sterren, betekent dit automatisch dat de extra eisen door een onafhankelijke organisatie worden gecontroleerd.

Door op deze manier samen te werken met zowel slachthuis als dierenbescherming denken wij het maximale te doen om ervoor te zorgen dat de dieren op een waardige manier geslacht worden. Dus zonder stress en pijn, dat is wat wij belangrijk vinden!

Met vriendelijke groet,

Frank de Rond
Directeur
Livar BV

 

 

 

 

} catch(err) {}